Gå till innehållet

Frågor och svar

Frågor och svar som gäller förnyadet av tjänsten dinåsikt.fi

1. Kan jag logga in i den nya tjänsten med mitt tidigare användarnamn?

Nej. Du kan inte använda ditt tidigare användarnamn utan du måste registrera dig i den nya tjänsten och skapa ett nytt användarnamn och lösenord. För registreringen kan du använda din e-postadress eller ditt Facebook-konto. Om du företräder en organisation rekommenderas det att du vid registreringen använder e-postadressen till arbetsplatsen.

2. När stängs den gamla tjänsten och när öppnas den nya?

Den gamla tjänsten kan användas fram till den 8 mars 2016.

Till att börja med kommer den nya tjänsten att finnas på adressen https://uusi.otakantaa.fi (innan tjänsten officiellt tas i bruk i februari finns den på adressen https://otakantaa.fi). På denna adress kan man logga in i tjänsten och skapa nya projekt redan innan den gamla tjänsten stängs. Från och med den 9 mars 2016 finns den nya tjänsten på adressen www.otakantaa.fi.

3. Vad händer det med den gamla tjänstens innehåll (diskussioner, enkäter) när den nya tjänsten tas i bruk?

Justitieministeriet sparar innehållet som finns i den gamla tjänsten så det finns kvar också efter att den nya tjänsten har tagits i bruk. Innehållet överförs dock inte automatiskt till den nya tjänsten. Ansvarspersonerna för projekten kan kontakta administratörernaadministratörerna för dinåsikt.fi (otakantaa.om [at] om.fi) i mars 2016 för att få de sparade uppgifterna om sina egna projekt. Se även svaren på frågorna 4 och 5.

4. Jag/min organisation har pågående projekt i den gamla tjänsten. På vilket sätt kan de överföras till den nya tjänsten så att de tidigare diskussionerna finns kvar och projekten fortsätter på samma sätt som förut i den nya tjänsten?

Den tidigare tjänsten kan användas normalt fram till den 8 mars 2016. Om ni vill fortsätta ert projekt i den nya tjänsten, ska ansvarspersonen för projektet i fråga skapa ett nytt motsvarande projekt i den nya tjänsten. I det nya projektet är det bra att t nämna att det är fråga om ett gammalt projekt som fortsätter i den nya tjänsten.

Diskussioner och enkäter som publicerats i den gamla tjänsten kan inte överföras som sådana till den nya tjänsten. Innehållet kan överföras antingen så att det sparas i en separat fil (alternativ 1 nedan) eller genom att det kopieras och överförs manuellt till den nya tjänsten (alternativ 2).

Alternativ 1: Innehållet som publicerats i den gamla tjänsten sparas i en separat fil

  • Projekt, diskussioner och enkäter som finns i den gamla tjänsten stängs automatiskt den 8 mars 2016.
  • Ansvarspersonen för ett projekt kan dock stänga projektet redan tidigare och spara diskussioner och svar på enkäter i en separat fil (t.ex. pdf) på sin egen dator.
  • Filen kan bifogas till ett projekt som skapats i den nya tjänsten.

Alternativ 2: Innehållet som publicerats i den gamla tjänsten överförs manuellt till den nya tjänsten

  • Projekt, diskussioner och enkäter som finns i den gamla tjänsten stängs automatiskt den 8 mars 2016.
  • Ansvarspersonen för ett projekt kan överföra diskussioner som publicerats i den gamla tjänsten genom att kopiera dem till ett projekt som skapats i den nya tjänsten. Enkäter kan dock inte kopieras.

5. Sköteradministratörerna för tjänsten dinåsikt.fi överföringen av pågående projekt till den nya tjänsten eller måste ansvarspersonerna för dessa projekt göra något?

Administratörerna för tjänsten dinåsikt.fi öppnar inte nya projekt och överför inte heller automatiskt tidigare projekt till den nya tjänsten. För att ett pågående projekt ska fortsätta även i den nya tjänsten, ska ansvarspersonen för projektet registrera sig i den nya tjänsten och skapa ett nytt motsvarande projekt. Ansvarspersonen kan själv välja på vilket sätt det tidigare innehållet överförs till den nya tjänsten (som en fil eller manuellt), se svaret på fråga 4. Administratörerna kan vid behov ge närmare anvisningar om hur det går till att spara uppgifterna i en fil eller att kopiera det tidigare innehållet.

6. Min organisation genomförde en enkät i den gamla tjänsten i november-december 2015. Denna enkät får fortsättning under våren 2016. De gamla uppgifterna borde överföras till den nya tjänsten. Hur går det till?

Se svaren på frågorna 4 och 5. I det nya projektet är det bra att t nämna att det är fråga om ett gammalt projekt som fortsätter i den nya tjänsten.

7. På vilket sätt får jag tjänstemannastatus i den nya tjänsten? Om jag i den gamla tjänsten hade tjänstemannastatus, ska jag nu ansöka om denna status på nytt?

I den nya tjänsten kan man inte längre ha tjänstemannastatus. Personer som företräder en organisation kan i samband med registreringen uppge att de hör till en viss organisation (t.ex. en kommun, ett ministerium, en förening).

För organisationen skapas en egen profil/organisationssida, under vilken organisationens projekt samlas. En organisationssida kan skapas antingen i samband med registreringen eller med funktionen "Ny organisation" på sidan "Organisationer".

Administratörerna för tjänsten dinåsikt.fi granskar alla nya organisationssidor innan de publiceras i tjänsten. Denna granskning fungerar i princip som ett godkännande, och motsvarar därmed det tidigare systemet med beviljande av tjänstemannastatus.

8. Kommer gränssnitten i tjänsten dinåsikt.fi att ändras till följd av reformen?

Ja. Närmare information om detta ges av tjänstens administratörer, e-postadress otakantaa.om [at] om.fi.