Gå till innehållet

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys 2021-2025

Pratbubbla 20
12.11.2021 | GeoForum Finland ry
None

Kaikki tieto, jonka yhtenä ominaisuutena on sijainti, on paikkatietoa. Paikkatiedon tuottamista, hallintaa ja jakelua tulee kehittää sekä käyttöä edistää, jotta tiedon ja menetelmien hyödyt saadaan maksimoitua. Tässä dokumentissa on kuvattu kansalliseen paikkatietostrategiaan liittyvä tarkastelu, jossa pyritään nostamaan esiin paikkatiedon hyötyvaikutusten kannalta kriittiset toimenpiteet ja painopisteet lähivuosina. Dokumentti on kommentoitavana 30.11.2021 asti.


Dokumentti on tuotettu Paikkatietopoliittisen neuvottelukunnan toimeksiannosta. Paikkatietoalan yhteistyöyhdistys GeoForum Finland ry on koonnut työryhmän, joka on tuottanut dokumentin sisällön. Kommentteja ja palautetta voi lähettää myös suoraan osoitteeseen info@geoforum.fi.


Basuppgifter

Publicerad: 12.11.2021

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #miljö och natur
  • #trafik
  • #informationssamhället och kommunikation
  • #vetenskap och forskning
  • #undervisning och utbildning
  • #förvaltning och utveckling
  • #lagstiftning och rättigheter
Kommuner:

Bilagor

Ilmianna